Nawet 30 proc. nieważnych głosów, zero na opozycję. Węgierskie media śledzą „cuda nad urną”

news image
Po wyborach na W�grzech opozycja domaga si� ponownego przeliczenia g�os�w, a dziennikarze opisuj� przyk�ady nieprawid�owo�ci. Jednak pozycja Fideszu jest na tyle mocna, �e trudno by by�o ni� zachwia� – pisz� w�gierskie media.


źródło

Zostaw odpowiedź